Μενού Κλείσιμο

LRN- Επιτυχία μέσα σε 5 μήνες!

Πτυχίο Αγγλικών LRN
Έχετε ποτέ αναλογιστεί ότι η εκμάθηση και κατόπιν πιστοποίηση της γνώσης Αγγλικών μπορεί να είναι ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας; Το πτυχίο LRN επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή την ιδέα, καθώς πρόκειται για ένα πτυχίο φιλικό προς το σπουδαστή και ταυτοχρόνως, ολοκληρωμένο, εφόσον συμπεριλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενότητες (Reading and Use, Speaking, Listening, Writing).

Γιατί όμως, να θέλει κανείς να αποκτήσει το LRN;

Αρχικά, γιατί:
  1. Η βάση του είναι στα 50%.
  2. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συμψηφισμό των αποτελεσμάτων όλων των ενοτήτων.
  3. Υπάρχει προσαρμοσμένο υλικό για όσους αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ενώ η οργάνωση των ερωτήσεων σε μορφή πολλαπλής επιλογής διευκολύνει άτομα με δυσλεξία.
  4. Σε περίπτωση αποτυχίας, προβλέπεται δωρεάν επανεξέταση.
Πιο συγκεκριμένα:
  • Στο Listening, οι διάλογοι του πρώτου μέρους (Section 1 & 2) ακούγονται δύο φορές, ενώ το κείμενο του τρίτου μέρους (Section 3) ακούγεται τρεις φορές. Αυτό γίνεται για τη διευκόλυνση του εξεταζόμενου, ώστε να κρατήσει σημειώσεις από το κείμενο, προκειμένου να τις αξιοποιήσει και στην πρώτη άσκηση στο Section 1 του Writing, δεδομένου ότι έχουν κοινή θεματολογία.
  • Στο δε Speaking, τα 5 θέματα προς εξέταση αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους δύο εβδομάδες πριν την εξέταση, ώστε οι δεύτεροι να επιλέξουν ένα θέμα το οποίο και θα προετοιμάσουν για να αναπτύξουν ακολούθως προφορικά.
Συνολικά, η εξέταση του πτυχίου LRN διαρκεί 2,5 ώρες, ενώ είναι ενιαία, πράγμα που επιτρέπει στον εξεταζόμενο να επιστρέψει στις προηγούμενες ενότητες και να διορθώσει τυχόν λάθη. Πραγματοποιείται μάλιστα δύο φορές το χρόνο, μία τον Ιανουάριο και μία τον Ιούνιο. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι άμεση, δεδομένου του ότι κοινοποιείται εντός 8-10 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Αναφορικά με την πιστοποίηση του πτυχίου, υπάρχει πλήρης αναγνώριση από το Ελληνικό Κράτος και από το ΑΣΕΠ, καθώς επίσης και από τα OFQUAL και UCAS. Τόσα οφέλη και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα: πλέον, με το LRN καθίσταται εφικτή η απόκτηση πτυχίου μέσα σε 5 μήνες! Μην χάνετε το χρόνο σας: προχωρήστε άμεσα στην εγγραφή σας στο φροντιστήριο Let’s talk!
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση