Μενού Κλείσιμο

Τμήματα Σουηδικών

TMHMATA A1

Επιλέγοντας το Let’s talk επιλέγετε να μάθετε την Σουηδική γλώσσα ταυτόχρονα με την Σουηδική κουλτούρα. Ήδη από το πρώτο μάθημα ο σπουδαστής μαθαίνει να διαβάζει και να  γράφει στα Σουηδικά ενώ κατά την διάρκεια των μαθημάτων κάνει την πρώτη του γνωριμία με τη Σουηδική κουλτούρα και πολιτισμό.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα Σουηδικών επιπέδου Α1 ο σπουδαστής επιτυγχάνει να:

 • Έχει γνώση των πολύ βασικών κανόνων της Σουηδικής προφοράς και γραμματικής.
 • Μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί κείμενα μικρής δυσκολίας.
 • Κάνει προφορική χρήση της γλώσσας σε μορφή απλών διαλόγων.

TMHMATA A2

Τα μαθήματα Σουηδικών επιπέδου Α2 αποτελούν τη συνέχεια και την ολοκλήρωση του επιπέδου Α1.  Ο σπουδαστής έχει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού της Σουηδικής γλώσσας. Στο επίπεδο αυτό υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης και πιστοποίησης του επιπέδου Α2 με το πτυχίο Swedex A2.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα Σουηδικών επιπέδου Α2 ο σπουδαστής επιτυγχάνει να:

 • Έχει θέσει τη βάση της Σουηδικής γραμματικής.
 • Διαβάζει και να κατανοεί κείμενα μικρής δυσκολίας.
 • Κάνει προφορική χρήση της γλώσσας σε μορφή απλών διαλόγων και να επικοινωνεί σε βασικές καθημερινές καταστάσεις.

TMHMATA B1

Το ξεκίνημα των μαθημάτων Σουηδικών της σειράς Β1 αποτελεί έωα νέο κύκλο σπουδών.  Ο σπουδαστής εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του ερχόμενος σε επαφή με πιο απαιτητικά κείμενα. Στο επίπεδο αυτό υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης και πιστοποίησης του επιπέδου με το πτυχίο Swedex B1.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα Σουηδικών επιπέδου B1 ο σπουδαστής επιτυγχάνει να:

 

 • Διαβάζει και κατανοεί κείμενα με πιο απαιτητικό λεξιλόγιο.
 • Κάνει προφορική χρήση της γλώσσας σε μορφή διαλόγων όχι μόνο από κοντά αλλά και από το τηλέφωνο.
 • Διακρίνει τις ιδιαιτερότητες και διαφορές μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.

TMHMATA B2

Τα μαθήματα Σουηδικών επιπέδου Β2 αποτελούν τη συνέχεια και την ολοκλήρωση του επιπέδου Β1.  Ο σπουδαστής έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται εντατικά με το καινούριο λεξιλόγιο του επιπέδου καθώς και να έρχεται σε επαφή με πιο απαιτητικά κείμενα. Στο επίπεδο αυτό υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης και πιστοποίησης με το πτυχίο του Swedex Β2.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα Σουηδικών επιπέδου B2 ο σπουδαστής επιτυγχάνει να:

 • Γράφει κείμενα πιο περίπλοκης μορφής και επίσημα γράμματα.
 • Κάνει καλή χρήση της γλώσσας παίρνοντας μέρος σε συζητήσεις ποικίλης θεματολογίας.
 • Έχει πλήρη γνώση της Σουηδικής γραμματικής και κάνει καλή χρήση της.

TMHMATA C1

Επιλέγοντας το Let’s talk για τα μαθήματα Σουηδικών του C1, επιλέγετε να θέσετε  τις βάσεις για την καλή γνώση και χρήσης της Σουηδικής γλώσσας η οποία στο επίπεδο αυτό μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να την χρησιμοποιήσετε είτε για επαγγελματικούς είτε για ακαδημαϊκούς σκοπούς.  

Τα μαθήματα Σουηδικών επιπέδου C1 είναι αρκετά απαιτητικά καθώς ο σπουδαστής καλείται να έχει ένα πολύ καλό επίπεδο κατανόησης και χρήσης της γλώσσας ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις καθημερινές, ακαδημαϊκές και εργασιακές συνθήκες. Το επίπεδο πιστοποιείται με το πτυχίο Tisus ή με του Folksuniversitet C1, οι οποίες αποτελούν και το ανώτατο επίπεδο εξέτασης στα Σουηδικά .

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα Σουηδικών επιπέδου C1 ο σπουδαστής επιτυγχάνει να:

 • Γράφει κείμενα επιστημονικού ενδιαφέροντος.
 • Κατανοεί καθώς και να αναφέρεται σε κείμενα επιστημονικού επιπέδου.
 • Έχει μία άνεση στην χρήση της Σουηδικής γλώσσας σε όλες τις περιστάσεις είτε καθημερινές είτε εργασιακές.

TMHMATA C2

Επιλέγοντας τα μαθήματα Σουηδικών του C2, επιλέγετε να εξασκήσετε την γλώσσα λίγο παραπάνω ώστε να την φρεσκάρετε ή  για να νιώσετε πιο άνετα στην χρήση της Σουηδικής γλώσσας.

Σε αυτό το επίπεδο δεν δίνονται εξετάσεις πιστοποίησης καθώς οι εξετάσεις ανώτατου επιπέδου γίνονται στο επίπεδο C1. Ο σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η άριστη διατήρηση της γνώσης που έχει αποκτήσει ο σπουδαστής, η περαιτέρω εμβάθυνση και η εξάσκηση της.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση