Μενού Κλείσιμο

Τμήματα Αγγλικών

TMHMATA BEGINNERS

Τα αγγλικά είναι μία γλώσσα η οποία είναι χρήσιμη σε οποιαδήποτε ηλικία εάν βρισκόμαστε και οι χρήσεις της είναι πολλές. Είτε θέλουμε να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε την αγγλική γλώσσα σε μικρή ηλικία είτε θέλουμε να κάνουμε ένα ξεκίνημα ως ενήλικες το Let’s talk θέτει γερές βάσεις στην αγγλική γλώσσα και σας δίνει την γνώση που χρειάζεστε.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα αρχαρίων ο σπουδαστής επιτυγχάνει να:

  • Έχει γνώση των βασικών κανόνων της αγγλικής γραμματικής.
  • Μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει κείμενα μικρής έως μεσαίας δυσκολίας.
  • Κάνει προφορική χρήση της γλώσσας σε απλές καταστάσεις.

TMHMATA LOWER

To Let’s talk σας διασφαλίζει την επιτυχία στην εξέταση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower) δουλεύοντας εντατικά για την επίτευξη του στόχου καθώς εξασκούμε τον προφορικό λόγο και την ακουστική ικανότητα. Παράλληλα μαθαίνουμε για τον πολιτισμό των χωρών όπου ομιλείτε η αγγλική γλώσσα.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα του Lower ο σπουδαστής επιτυγχάνει να:

  • Πιστοποιεί το επίπεδο των γνώσεων του με πτυχίο επιπέδου Β2.
  • Μπορεί να κατανοήσει τον γραπτό και τον προφορικό λόγο σε επίπεδο μέσης δυσκολίας.
  • Μπορεί να επικοινωνήσει και να πάρει μέρος σε συζητήσεις καθημερινές ακόμη και σε λίγο πιο περίπλοκες.

TMHMATA PROFICIENCY

Στα μαθήματα αγγλικών με στόχο το πτυχίο του Proficiency γίνεται συχνή χρήση οπτικοακουστικού υλικού καθώς και υλικού που εξοικειώνει τον σπουδαστή με την δομή του πτυχίου της επιλογής του.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα Proficiency ο σπουδαστής επιτυγχάνει να:

  • Μπορεί να κατανοήσει τον γραπτό και τον προφορικό λόγο σε επίπεδο μέσης έως και υψηλής δυσκολίας.
  • Μπορεί να επικοινωνήσει με άνεση σε όλες τις περιπτώσεις και καταστάσεις.
  • Κατανοεί και να επεξεργάζεται επιστημονικά κείμενα.
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση